Predlog opštinskog budžeta za 2014. u petak pred Većem
By ekspres On 11 Dec, 2013 At 03:09 PM | Categorized As Politika | With 0 Comments

Opštinsko veće, pored ostalog, razmotriće i izmene Statuta Opštine Kovin, kao i Nacrt trećeg rebalansa lokalnog budžeta

Sednica-Opstinskog-veca---najava-3Razmatranjem Nacrta odluke o izmenama i dopunama Statuta Opštine Kovin počeće 10. sednica Opštinskog veća zakazana za petak, 13. decembar.

Na dnevnom redu je i Predlog odluke o obustavi postupka javne nabavke u otvorenom postupku za infrastrukturno opremanje Industrijske zone u Kovinu.

Takođe, pred većnicima će biti i Predlog odluke o pokretanju otvorenog postupka za javnu nabavku radova za infrastrukturno opremanje Industrijske zone (Bloka 119).

Na sednici će biti podnet i Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Kovin od januara do novembra ove godine, a deseta sednica izvršnog organa Skupštine biće prilika i za raspravu o Trećem rebalansu budžeta Opštine Kovin za ovu godinu.

U skladu sa izmena i dopunama odluke o budžetu pripremljen je i set pratećih predloga odluka kojima se pravno reguliše rad i finansiranje rada javnih službi, ustanova, fondova i drugih organizacija čiji je osnivač Skupština Opštine.

Na dnevnom redu je i Nacrt izmenjene odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, a takođe i Nacrti odluka o lokalnim komunalnim taksama, boravišnoj taksi i lokalnim administrativnim taksama.

Pripremljen je i Nacrt odluke o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata u oblasti javnog informisanja.

U formi nacrta Većnici će imati pred sobom i Nacrt odluke o finansijskog podršci za novorođenu decu na teritoriji opštine Kovin u 2014. godini, kao i Nacrt odluke o prestanku rada Fonda za razvoj Opštine Kovin.

U petak će na Opštinskom veću biti razmotren i Nacrt odluke o budžetu Opštine za 2014. godinu, a u skladu sa tim i niz uobičajenih pratećih odluka zasnovanih na budžetu Opštine.

Pored ostalog, očekuje se i rasprava o posebnom programu raspodele sredstava ostvarenih po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2014. godinu, kao i Finansijski plan zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine u godini koja je pred nama.

Opštinsko veće utvrdiće i Predlog programa rada Skupštine opštine Kovin za narednu godinu o čemu će konačnu reč dati odbornici lokalnog parlamenta na narednoj sednici.

About -

comment closed