4. oktobar ponovo Dan opštine?
By ekspres On 27 Jan, 2014 At 12:58 PM | Categorized As Politika | With 1 Comment

opstinsko-vece-zoric-petrovZa utorak, 28. januar, sa početkom u 9,00 časova, predsednica opštine Gordana Zorić zakazala je 13. sednicu Opštinskog veća, prvu u 2014. godini.
Opštinsko veće, pred kojim će se naći obiman dnevni red od čak 22 tačke, najpre će se izjasniti o Nacrtu odluke o Danu opštine.

Naime, na inicijativu dostavljenu od Saveta Prve MZ Kovin septembra prošle godine, pokrenuta je procedura promene datuma obeležavanja Dana opštine Kovin – u stvari, „vraćanje“ 4. oktobra, dana oslobođenja kovina u II svetskom ratu,  kao datuma praznovanja. Pribavljena je i prethodna saglasnost nadležnog Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samouopravu AP Vojvodine, kao i pozitivna mišljenja nacionalnih saveta mađarske i rumunske nacionalne manjine. Konačnu reč o inicijativu, nakon verifikacije na Veću, daće SO Kovin.

Na 13. sednici biće razmatrani i nacrti rešenja o davanju saglasnosti na statute Prve Mesne zajednice Kovin, Druge Mesne zajednice Kovin, Mesne zajednice Bavanište, Mesne zajednice Gaj, Mesne zajednice Deliblato, Mesne zajednice Dubovac, Mesne zajednice Mramorak, Mesne zajednice Malo Bavanište, Mesne zajednice Pločica, Mesne zajednice Skorenovac.
Na dnevnom redu je i Nacrt odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Kovin za 2013. godinu.

Većnici će potom razmatrati Memorandum o razumevanju između Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) – misija u Srbiji i Jedinice za lokalnu samouporavu, kao i predloge Odluke o obrazovanju Radnog tima opštine Kovin za inkluziju Roma i Odluke o drugoj izmeni Elaborata o uslovima za osnivanje poljočuvarske službe.

Biće razmatran i Predlog odluke o dodeli ugovora ponuđaču AD „Vojvodinaput Pančevo“ iz Pančeva za radove na sanaciji nekategorisanog-atarskog puta od ulice Krečanske u Kovinu prema Malom Bavaništu, Predlog odluke o pokretanju otvorenog postupka za javnu nabavku usluga organizovanja poljočuvarske službe na teritoriji opštine Kovin, kao i rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje javne nabavke u otvorenom postupku za nabavku usluga organizovanja poljočuvarske službe na teritoriji opštine Kovin. Pred većnicima će se naći i Predlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i ugovora o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta između opštine Kovin i zakupoprimaca.

Opštinsko veće odlučivaće i o davanju u zakup javnog građevinskog zemljišta na nekoliko lokacija, zatim o predlogu rešenja o utvrđivanju taksi stajališta na teritoriji opštine Kovin, o utvrđivanju ekonomske najniže cene auto-taksi prevoza na teritoriji opštine Kovin.
Predviđeno je i donošenje rešenja o obrazovanju Stručne komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Kovin.
Pred većnicima će se naći i Zapisnik Budžetskog inspektora opštine Kovin u vezi sa anonimnom predstavkom, a reč je o vanrednoj inspekcijskoj kontroli izvršenoj u „Komunalcu“ tim povodom.

Na 13. sednici razmatraće se i Nacrt rešenja o razrešenju direktora Javnog preduzeća za komunalne poslove i stambene usluge „Kovinski komunalac“ Kovin a potom i o imenovanju direktora ovog Javnog preduzeća, zatim Nacrt rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika nadzornog odbora Ustanove kulturnih delatnosti „Centar za kulturu“ Kovin, kao i Nacrt rešenja o razrešenju i izboru člana Saveta za mlade.
Opštinsko veće izjasniće se o Predlogu zaključka o regulisanju postupka prenosa imovine, prava, obaveza i arhive Fonda za razvoj opštine Kovin.
Najzad, pred Većem će na 13. sednici biti i ponuda Klaster transporta i logistike Vojvodine za izradu Idejnog rešenja izgradnje nautičkog centra i marine Kovin sa studijom ekonomske opravdanosti, kao i molba Lovačkog društva „Jedinstvo“ iz Mramorka za finansijsku pomoć zbog rekonstrukcije lovačkog doma u ovom naseljenom mestu.

About -

Displaying 1 Comments
Have Your Say
  1. Iskreno se nadam da će biti donet Nacrt odluke o Danu opštine i da će takva Odluka biti usvojena. Zašto se stideti antifašističke prošlosti svoga naroda? Mada su se snage Vermahta povukle iz grada dan ranije, 4. oktobar je datum kada je fašizam zauvek proteran sa ove plodne banatske zemlje.