Obavljeno prskanja komaraca
By ekspres On 8 Jul, 2015 At 11:18 AM | Categorized As Hronika, Servis, Sve | With 0 Comments

Zapra-ivanje-komaraca3U nedelju, 5. jula je obavljena prva ovogodišnja akcija suzbijanja komaraca sa zemlje na teritoriji opštine Kovin.

Prskanje komaraca sa zemlje je rađeno sa 11 specijalno opremljenih vozila preduzeća „Eko-Dez“ iz Beograda.

Tretmanom je obuhvaćen građevinski reon Kovina i naseljena mesta ukupne površine 1500 hektara.

Tretiranje komaraca je obavljeno preparatom AQVA K-OTHRINE 20 EW (preparat na bazi DELTAMETRINA).

Koordinaciju rada sa zemlje sproveo je šef stručno-operativnog tima preduzeća „Eko-Dez“, Petar Simić, u saradnji sa šefom inspekcije Tivadarom Bogošom, i njegovim saradnicima.

About -

comment closed