U toku pripreme za 3. Bijenale likovnih i primenjenih umetnosti
By ekspres On 17 Jul, 2015 At 01:49 PM | Categorized As Kultura, Sve | With 0 Comments

centar-za-kulturu-kovinCentar za kulturu Kovin organizuje 3. Bijenale likovnih i primenjenih umetnosti.

Može se konkurisati sa jednim radom, ne većim od galerijskog formata (100×100 cm), koji nije stariji od dve godine i koji nije do sada izlagan na ovom salonu.

Pravo da konkurišu imaju svi likovni i primenjeni umetnici, pošto svi radovi podležu žiriranju (osim radova autora koji su po pozivu).

Rad mora biti opremljen i potpisan, sa označenim pravcem postavljanja.

Autori su dužni da prijavni formular (može se dobiti i prilikom podnošenja rada) čitko popune sa svim traženim podacima, jer će isti biti korišćeni za katalog.

Autori čija dela podležu žiriranju plaćaju participaciju u neto iznosu od 1.000,00 dinara prilikom podnošenja radova ili na žiro račun Centra za kulturu 840-267668-90, sa naznakom za 3. Likovni Bijenale- Kovin 2015.

Prijem radova će se obaviti 21. i 22. avgusta (petak i subota ) u prostorijama Centra za kulturu – Kovin, Cara Lazara 85, od 8 – 14 časova.

Detaljnije informacije na tel. 013 / 742 592

www.kulturakovin.rs

Urednik Galerije Barbara Hajdu, istoričar umetnosti

About -

comment closed